home     toc     news     email     Linki    
Ostatnia zmiana: 16-01-2007 9:55
Nestor Alojzewicz Bujnicki


Nestor Alojzewicz Bujnicki urodził się 4 lutego 1863 roku (23 stycznia wg kalendarza juliańskiego). Był synem senatora Alojzego Nestorowicza Bujnickiego. W 1872 młody Bujnicki wstąpił do 2 Petersburskiego Gimnazjum Wojskowego. Gimnazjum wojskowe z siedmioletnim kursem nauki odpowiadało pełnemu programowi gimnazjum realnego, a dodatkowo dawało wiedzę wojskową umożliwiającą wstąpienie do jednej ze szkół oficerskich.

inż. Nestor Alojzewicz Bujnicki

Petersburskie Gimnazjum Wojskowe uważane było za jedną z najlepszych szkół ówczesnej Rosji. W konsekwencji zaowocowało to późniejszym wyborem kariery inżyniera wojskowego. W 1881 wstąpił do Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej. Tutaj całkowicie skupia się na zgłębianiu tajników fortyfikacji. Po trzech latach nauki, w 1884, Bujnicki kończy szkołę w stopniu podporucznika i otrzymuje przydział do 1 batalionu saperów. W 1886 roku rozpoczyna studia w Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej. Będąc słuchaczem akademii rozpoczyna błyskotliwą karierę naukową. W 1889 inż. Bujnicki kończy Akademię i zostaje skierowany do prac w Twierdzy Osowiec. W 1900 na posiedzeniu Rady Naukowej inż. A.Bujnicki w uznaniu zasług naukowych został mianowany profesorem nadzwyczajnym Mikłajowskiej Akademii Inżynieryjnej. Odpowiedni rozkaz Cara Mikołaja II ukazał się 12 maja 1900 roku. W 1901 roku Główny Zarząd Inżynierii ogłosił konkurs na projekt fortu, który mógłby być wznoszony etapami. Następujące po sobie fazy rozbudowy fortu musiały być tak rozplanowane, żeby w momencie niespodziewanej konieczności przerwania budowy, fort posiadał określoną zdolność bojową . Bujnicki zdobył I nagrodę za projekt. 31 maja 1909 roku inż. Bujnicki został członkiem Komitetu Inżynieryjnego Głównego Zarządu Inżynierii. 17 grudnia 1914 roku zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym. To tragiczne wydarzenie przerwało życie jednego z najwybitniejszych rosyjskich inżynierów wojskowych końca XIX i początku XX wieku.


Materiały:

  • A.Wap "Twierdza Osowiec" Białystok 1994
  • Kwartalnik historyczny "Forteca" nr 2/97.Roshan Bridgehead


Fortification de Rozan


Festung Rozan


Le fortificazioni di Rozan
Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan

redakcja treści i tekstów. profesjonalna korekta książek. https://dominikasurma.pl/ jeśli jesteś selfpublisherem lub prowadzisz wydawnictwo i szukasz korektorki, pisz śmiało - szybki na cito dla twojej wygody foto lab kopiowanie kaset stare technologie dla ludzi - zobacz więcej na: www.my-way.pl , codziennie ciekawe tematy oraz informacje. - kands - mini podsłuch© Wiesław Łaskarzewski 2001-2010, projekt i wykonanie WiTEK.